Ing.Jolana Váňová

Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

 

 
 

 

 

Kontakt

Adresa:                    

 

Mělník, Přístavní 3503,

tel.+420-776131206;  

e-mail: vanova.jolana@seznam.cz;  Mapa

 

 

Rozsah služeb

 

·         návrh stavby

 

·         vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně jejich zajištění a obstarání dokladů potřebných k jejich vydání

 

·         vypracování dokumentace pro provedení stavby

 

·         vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby

 

·         spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli